Občanská sdružení a spolky

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor byl založen roku 1924. Hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1928 poblíž staré dřevěné zvonice a zvon z ní byl umístěn ve věži zbrojnice. Za druhé světové války byl zvon bohužel zabaven německými úřady. Současná hasičská zbrojnice je umístěna v objektu kulturního domu. Hasiči se kromě ochrany majetku občanů obce starají i o kulturní a společenský život. Každoročně v červenci pořádají hasičskou soutěž „O pohár SDH Seninka“, udržují přátelské styky s hasiči ze slovenské obce Vydrná a od roku 2010 s  SDH Dolní Loučky ( okres Brno-venkov ).  V roce 2000 sbor zakoupil další hasičskou stříkačku PPS 12 , pořídil nové slavnostní uniformy, aktivně začalo cvičit a soutěžit také družstvo žen. V roce 2004 si sbor pořídil slavnostní prapor. V roce 2009 sbor obdržel novou hasičskou stříkačku značky  „ Tohatsu“, která je určená k zásahům při likvidaci požárů. V roce 2011 zakoupila Obec Seninka pro potřeby  sboru  nové požární zásahové vozidlo.  Od roku 2009 pořádají seninští hasiči každoročně masopustní průvod v obci.  Od roku 2013 se hasiči každoročně  zapojují peněžní  do sbírky „Český den proti rakovině“. Každoročně organizují mikulášskou nadílku pro seninské děti  a besedu se zasloužilými členy sboru. V roce 2011 se SDH Seninka zaregistrovalo do programu „Recyklujte hasičí“. Od té doby sesbírali hasiči  několik tun nepotřebného elektrozařízení a tím napomáhají  zlepšování životního prostředí nejen v obci.   V roce 2014 oslavil sbor již  90. výročí svého založení.

Sbor dobrovolných hasičů, Seninka 49, Starosta: Petr Švirák, kontakt: hasicpitrs@seznam.cz

hasičská kronika

Základní organizace Českého zahrádkářského  svazu Seninka p.s.

Základní organizace Českého zahrádkářskéhosvazu Seninka popočný spolek  patří k neaktivnějším spolkům v obci. Ve spolkové sušírně zajišťuje sušení ovoce nejen pro občany Seninky, ale i pro zájemce ze širokého okolí. Zahrádkáři pořádají mj. zájezdy na výstavu Flóra Olomouc. Sušení ovoce má v Senince dlouholetou tradici, kterou výstižně zachytil místní lidový písmák Josef Cedidla (1903 – 1985) ve stati „Ovocnářství v Senince u Vsetína“. Sušírna od domu č.p. 57 byla počátkem 60. let rozebrána a přemístěna do rožnovského skanzenu. Organizace zahrádkářů pořádá odborné přednášky pro členy i veřejnost. Dále nabízí zajištění kvalitního sadbového materiálu ovocných stromu a drobného ovoce nejen svým členům ale i ostatním zájemcům.

Český zahrádkářský svaz Seninka, Seninka 42, Předseda : Ing. Ivan Juřica – kontakt :  ijurica@iol.cz

Seznam akcí pořádaných Uzemním sdružením ČZS Vsetín v roce 2016  lze nalézt na adrese:

http://www.zahradkari.cz/us/vsetin/

školení 2016

Myslivecký spolek Horka Seninka

Myslivci patří k velmi aktivním spolkům. Sdružení působí v obci samostatně od roku 1990 a obhospodařuje honitbu o rozloze 665 hektarů s výrazným výskytem srnčí zvěře. Myslivci každoročně v červenci pořádají tradiční myslivecký výlet s táborákem a pravým srnčím gulášem. V roce 2011 uvedli myslivci do provozu nekomerční střelnici pro potřeby  výcviku ve střelbě a kontroly správné funkce loveckých zbraní. V roce 2015 dokončili myslivci výstavbu vlasního zařízení pro potřeby spolkového života a propagace myslivosti.

Myslivecký spolek Horka Seninka, Seninka 100, Předseda : Milan Hanulík  – kontakt :  hanul.mil@email.cz

Singulární družstvo Seninka

Počtem členů je největším spolkem v obci Singulární družstvo Seninka, které sdružuje podílníky singulárních lesů (je jich celkem 76). Za lesy museli vizovické vrchnosti občané Seninky zaplatit. Lesy dostali do užívání a posléze do vlastnictví po zániku vrchnostenské státní správy po roce 1848, které souviselo se zrušením roboty v tehdejším  Rakousku .  Vlastní převzetí lesů a pastvin  do společnosho vlastnictví singularistů se uskutečnilo až  v roce 1866 tedy před 150 lety. Od roku 1960 však byly tyto lesy majitelům odňaty a obhospodařovalo je místní JZD Seninka a posléze JZD Valšské Kotáry se sídlem ve Valašské Polance. Teprve v roce 1992 byly singulární lesy vráceny jejich původním majitelům na základě novelizace zákona o pudě , kterou seniští majitelé singulárních lesů  sami iniciovali u poslanců tehdejší České národní rady. Nyní hospodaří singularisté na lesních pozemcích o výměře 88,5 hektarů  výhradně v katastru obce. Každoročně koncem ledna probíhá zhodnocení hospodaření v předchozím roce.

Singularní družstvo Seninka, Seninka 42, předseda představenstva : Ing. Ivan Juřica – kontakt  : ijurica@iol.cz

Tělovýchovná jednota SOKOL Seninka

TJ Sokol je nejstarším spolkem v obci, v roce 1921 byla zřízena pobočka Tělocvičné jednoty Sokol ve Vsetíně. V současné době převážnou většinu aktivity směřuje na provoz lyžařského vleku, sportování umožňuje i volejbalové hřiště, tenisový kurt a vybavení pro stolní tenis v KD. Členská základna je kolem 70 členů.

Tělovýchovná jednota Sokol Seninka, Seninka 49, předseda: Ing. Petr Cedidla

Občanské sdružení „Úsměv“ Seninka

Občanské sdružení Úsměv Seninka vzniklo v roce 2003 , záměrem občanského sdružení je oživení a rozkvět kulturního a společenského života v obc . Pro setkávání maminek s dětmi a činnost sdružení poskytla obec v roce 2004 do pronájmu prostory v kulturním domě.

Občanské sdružení Úsměv Seninka, Seninka 2, tříčlenné představenstvo, kontakt Kateřina Zukalová ,  katerina.zukalova@seznam.cz

Český svaz včelařů Seninka

Český svaz včelařů Seninka, Seninka 98, předseda : Ing. Dalibor Polášek

Český svaz chovatelů Seninka

Chovatelský svaz v Senince byl založen v roce  1964.  Mezi zakládající členy patříli zejména  František Balaško čp 102, Milan Hanulík čp. 100, Pavel Řezníček čp.99  , Jan Šulák č.p.17  a další . Členská základna čítala v té době až 40 členů.  V 80-tých  letech přibyli i členové z blízké Valašské Polanky, Leskovce a následně  také Francovy Lhoty a Velkých Karlovic. Již v roce založení se  konala v Senince  první výstava drobného zvířectva a v následujících letech přibyly další.  V současné době má spolek 12 členů, kteří se převážně zabývají chovem čistokrevné drůbeže, králíků, holubů a exotického  ptactva. Pravidelně a úspěšně se  účastní výstav v rámci okresu, kraje i za hranicemi naší republiky.

V roce 2011 se členové místní organizace účastnili výstav drobného zvířectva v Kelči ,  Slušovicích , Vsetíně ,Tečovicích a Moravskoslezské výstavy v Přerově. Na výstavě ve Vsetíně koncem září obdrželi členové  tři čestné ceny : Josef Surmař – králíci Kastorex, Jana Blažková – drůbež hrabavá  zdrobnělá Wyandotka  stříbrná černě lemovaná , Milan Vajdík – drůbež vodní husa landeská.

  Rádi uvítáme ve svých řadách nové zájmce o chovatelstv i z řad mládeže.
Předseda:  Josef Surmař   – kontakt :    surmarjosef@seznam.cz
kontaktní osoba:  Jana Blažková  :  janullet@seznam.cz

Přijeďte si zalyžovat
Lyžařský vlek TJ Sokol Seninka
Kalendář příspěvků
Prosinec 2019
Po Út St Čt So Ne
« Bře    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031